Κατάργηση των προνομίων, που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, προωθεί η κυβέρνηση, μέσω της επανίδρυσης της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα περικοπεί η σπατάλη των μεικτών και εξωτερικών παραγωγών, καθώς και των κρυφών αμοιβών, ενώ θα υπάρξει ουσιαστικός οικονομικός έλεγχος των πεπραγμένων του παρελθόντος.

Το προσωπικό της ΕΡΤ υα προσληφθεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου,  μετά από δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης και την εφαρμογή των διαδικασιών του ΑΣΕΠ.

Οι όροι του βαθμολογικού και μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού που θα προσλαμβάνεται, θα καθορίζονται με επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, ενώ το προσωπικό με συμβάσεις έμμισθης εντολής, θα επιλέγεται μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όπως αναφέρουν πηγές του Μαξίμου, η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πραγματοποιείται μετά από δημόσια προκήρυξη στον ιστότοπο της ΕΡΤ. Όσον αφορά το κόστος έργων και υπηρεσιών που ανατίθενται, αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του ετήσιου προϋπολογισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ διορίζεται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και τα δύο μέλη του ΔΣ, εκ των εργαζομένων, θα  εκλέγονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των εργαζομένων της ΕΡΤ. Η ιδιότητα του μέλους του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ είναι ασυμβίβαστη με άλλο δημόσιο αξίωμα, θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή σε διοίκηση συνδικαλιστικών ενώσεων.

Τέλος, θεσμοθετείται κοινωνικός έλεγχος της ΕΡΤ με την –για πρώτη φορά υποχρεωτική- συγκρότηση των Συμβουλίων Κοινωνικού Ελέγχου ανά περιφέρεια.