Κόντρα ξέσπασε μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τροπολογία ευρωβουλευτών της Ομάδας της Αριστεράς, σύμφωνα με την οποία ζητείται να υπάρξει πρόβλεψη στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό της ΕΕ για οικονομική στήριξη σε χώρες που ενδεχομένως θα εγκαταλείψουν την ευρωζώνη.

Το θέμα ανέδειξε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κύρτσος που επεσήμανε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στα Παραπολιτικά FM, ότι «την ώρα που η κυβέρνηση δεν υπερασπίζεται την παραμονή της χώρας στο ευρώ, 4 ευρωβουλευτές της Ευρωπαϊκής Αριστεράς –στην ομάδα δηλαδή που συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ- κατέθεσαν στο ευρωκοινοβούλιο τροπολογία που προετοιμάζει το έδαφος για την επιδότηση χωρών που θα φύγουν από την ευρωζώνη».

Η επίμαχη τροπολογία:

«6.3.2015 A8-0027/28

Τροπολογία 28

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Luke Ming Flanagan

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0027/2015

José Manuel Fernandes

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2016 - τμήμα III

2015/2008(BUD)

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 β. τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενός προγράμματος στήριξης των χωρών των οποίων η συνέχιση της παραμονής στη ζώνη του ευρώ έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι βιώσιμη, και το οποίο να παρέχει τη δέουσα αντιστάθμιση για τις ζημίες που θα υποστούν από μια έξοδο κατόπιν διαπραγματεύσεων από τη ζώνη του ευρώ»

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραγκούνης έκανε λόγο για «πρωτοφανή τροπολογία τεσσάρων ευρωβουλευτών της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για στήριξη χωρών που πρόκειται να βγουν από την Ευρωζώνη».

Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας «τον ΣΥΡΙΖΑ να αντιδράσει άμεσα και να καταδικάσει την πρωτοφανή τροπολογία που κατέθεσαν τέσσερις ευρωβουλευτές της ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την οποία ζητούν την οικονομική στήριξη από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό του 2016 χωρών που πρόκειται να βγουν από την Ευρωζώνη».

«Να μην αφήσει να πλανάται εκτός Ελλάδος η υποψία ότι η παράταξη, την οποία εκπροσώπησε ο κ. Τσίπρας στις Ευρωεκλογές, προετοιμάζει το έδαφος για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ» καταλήγει η ΝΔ.

Παραδέχεται την τροπολογία ο ΣΥΡΙΖΑ

Απαντώντας στην επίθεση, ο ΣΥΡΙΖΑ παραδέχεται την ύπαρξη της τροπολογίας, σημειώνει ωστόσο πως αυτή καταψηφίστηκε τόσο από την ευρωομάδα του κόμματος, όσο και από την πλειοψηφία του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς:

«Η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται και υπερασπίζεται τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών, ενώ η ΝΔ ξαναθυμάται το Grexit, με αφορμή μια τροπολογία που καταψηφίστηκε από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Έκαστος εφ' ω ετάχθη».