Του Παναγιώτη Τζαννετάτου

Με «βροχή» υπουργικών τροπολογιών, έκλεισε ο πρώτος κύκλος συζήτησης στις συναρμόδιες επιτροπές, του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Συγκεκριμένα, στο εν λόγω νομοσχέδιο που περιέχει και διατάξεις αναφερόμενες στην οργανωτική λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, κατατέθηκαν την Παρασκευή έξι τροπολογίες. Οι κυριότερες από αυτές αφορούν τη ΝΕΡΙΤ, το ΤΧΣ και τις οφειλές στο δημόσιο. 

Πάντως, σε μια πρώτη αντίδραση,η Πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι δεν πρόκειται να ακολουθηθεί το μοντέλο της προηγούμενης Κοινοβουλευτικής Περιόδου και υπογράμμισε πως «αν οι τροπολογίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θα εφαρμοστεί ο Κανονισμός». 

Τι περιλαμβάνουν οι τροπολογίες 

Αναλυτικότερα, με τροπολογία που κατέθεσαν από κοινού τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, καταργείται το Εποπτικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ασκείται πλέον από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακόμα, αλλάζει ο τρόπος επιλογής και διορισμού των Μελών του Δ.Σ. της ΝΕΡΙΤ που επιλέγονται μεταξύ προσώπων εγνωσμένου επαγγελματικού και επιστημονικού κύρους με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς με τον σκοπό και τις αρμοδιότητες της και διορίζονται εφεξής με απόφαση του υπουργού Επικρατείας. 

Επιπλέον, με τροπολογία  υπογεγραμμένη από τους ίδιους υπουργούς, τα χρηματικά διαθέσιμα του ΤΧΣ που καταβλήθηκαν σε αυτό- από τις τράπεζες που ανακεφαλοποιήθηκαν- συνολικού ποσού 555.600.000 ευρώ, αποδίδονται άμεσα και εφάπαξ στο ελληνικό δημόσιο. Στην ίδια ρύθμιση, ορίζεται πως οποιαδήποτε εκούσια καταβολή ως και τις 27 του παρόντος μήνα, βεβαιωμένης οφειλής, απαλλάσσεται κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής. Μάλιστα, στο κείμενο αναφέρεται πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 76 δισ. ευρώ εκ των οποίων μόλις 2,33 δισ. έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. 

Σε έτερη τροπολογία, των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, προστίθεται μια θέση Ειδικού Γραμματέα ση Προεδρίας της Δημοκρατίας, ετήσιου κόστους 60.000 ευρώ. Σε άλλη δε, τροπολογία των ίδιων υπουργών, επανακαθορίζεται το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σίτισης στους υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν προσωρινά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις όπου δεν καθίσταται δυνατή η σίτισή τους μέσω διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που καλύπτονται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Σε τροπολογία των υπουργείων Οικονομίας και Εσωτερικών, επιχειρούνται στοχευμένες βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία Δημοσίων Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (καθιέρωση λειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων). Τέλος. στην τροπολογία σε κοινή τροπολογία των υπουργείων  Οικονομικών και Εσωτερικών επανακαθορίζεται η διαδικασία επιλογής επικουρικών ιατρών για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της χώρας.