Σημαντική απόκλιση έναντι του στόχου, τόσο σε επίπεδο καθαρών εσόδων όσο και σε επίπεδο πρωτογενούς πλεονάσματος, καταγράφουν τα στοιχεία για το 2014 που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση έχουν επιδοθεί σε «πόλεμο» επιχειρημάτων, με το Μαξίμου να κατηγορεί την κυβέρνηση Σαμαρά ότι είπε ψέμματα για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος και τη Συγγρού να επιμένει ότι η αλήθεια είναι διαφορετική για τα «άδεια ταμεία».

Σε σχετική ανακοίνωση, τονίζει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα κλείνει το 2014 στο 0,3% του ΑΕΠ, έναντι 1,5% που ήταν ο στόχος και βάσει του οποίου συντάχθηκε ο προϋπολογισμός της περυσινής χρονιάς. Επιπλέον, τα καθαρά έσοδα εμφάνισαν υστέρηση δύο δισεκατομμυρίων ευρώ –σε ταμειακή βάση- έναντι του στόχου.

Αναλυτικά τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ για το πρωτογενές πλεόνασμα:

Το ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης αποτελείται από το ισοζύγιο του Κράτους (Υπουργεία, περιφερειακές υπηρεσίες Υπουργείων και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), από το ισοζύγιο της Κεντρικής Διοίκησης (Κράτος, Νομικά Πρόσωπα και ΔΕΚΟ ταξινομημένες εντός της Γενικής Κυβέρνησης), από το ισοζύγιο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και από το ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).

  •  Η αξιολόγηση με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ-2010) ή European System Accounts (ESA-2010). Ο υπολογισμός των επιδόσεων μιας χώρας γίνεται σε επίπεδο αποτελέσματος του ισοζυγίου Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομική βάση, σύμφωνα με το ΕΣΛ-10 από την Eurostat/ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ – EDP). 
  • Η αξιολόγηση με βάση το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής (ΠΟΠ) . Ειδικά η αξιολόγηση της Ελλάδας, επειδή βρίσκεται στο Μηχανισμό Στήριξης, γίνεται με βάση τις συμφωνηθέντες παραμέτρους στο πλαίσιο του ΠΟΠ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΠΟΠ, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης δεν περιλαμβάνει κυρίως:

  •  Την αναδρομική μείωση του επιτοκίου για δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Τη μεταφορά των αποδόσεων (κερδών) των Ελληνικών ομολόγων από τις Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος (ANFAs και SMPs).
  •  Την επίπτωση από τη στήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (εφάπαξ επίπτωση/one off). Τα έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων από τις Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος (SMPs)

Τα έσοδα των SMPs καταγράφηκαν και καταγράφονται στον Προϋπολογισμό και θα ανέλθουν στα 10 δισ. ευρώ περίπου συνολικά μέχρι το 2025.  Δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού, κατατίθενται απευθείας στον Ειδικό Λογαριασμό Εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους (segregated account) στην Τράπεζα της Ελλάδος και δεν υπολογίζονται στους στόχους του ΠΟΠ.

- Η επίπτωση της στήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Η κρατική υποστήριξη προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, έχει επίδραση στο αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης.

Ωστόσο, αυτή η μεταβολή ελλείμματος αντικρύζεται από περιουσιακά στοιχεία (μετοχές) που αποτελούν πλέον ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, με προβλεπόμενη εκποίησή τους και με σημαντική αξία μεταπώλησης η οποία θα συμβάλλει στη μείωση του δημόσιου χρέους.

-  Ειδικότερα οι διαφορές αυτές  για το έτος 2014 αφορούν:

•    Στο ΠΟΠ  δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από ΑNFAs και SMPs. Τα έσοδα από ΑNFAs και SMPs εκτιμούνται το 2014 σε 2.419 εκατ. Ευρώ σε δημοσιολογιστική βάση (580 εκατ. ευρώ που εισπράχθηκαν στο 2014 και  1.839 εκατ. ευρώ εθνικολογιστική προσαρμογή- απαίτηση).  Κατά συνέπεια, το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται στο πρωτογενές αποτέλεσμα κατά ΠΟΠ.
•    Επίσης στο ΠΟΠ περιλαμβάνεται  μόνο μέρος των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις και ειδικότερα 4 κατηγορίες αυτών: gaming licenses (άδειες παιγνίων), telecom licenses (άδειες κινητής τηλεφωνίας), sales of aircrafts (πώληση αεροσκαφών), και  extension of the airport concession (παράταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών). Κατά συνέπεια, από το σύνολο των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις που έχουν περιληφθεί στο αποτέλεσμα κατά ESA -2010 ύψους417  εκατ. ευρώ, θα πρέπει να αφαιρεθούν 298 εκατ. ευρώ κατά ΠΟΠ (θα υπολογισθούν μόνο τα 119 εκατ. ευρώ).
•    Άλλες διαφορές στις εθνικολογιστικές προσαρμογές αφορούν το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ) του έτους 2013. Ειδικότερα για το αποτέλεσμα  κατά ESA-2010  λαμβάνονται υπόψη   οι εισπράξεις μέχρι και τον Μάϊο του 2014 οι οποίες μεταφέρονται στο έτος 2013.  Στο ΠΟΠ μεταφέρονται  στο έτος 2013 οι εισπράξεις μόνο μέχρι και τον Μάρτιο του 2014.  Έτσι, σύμφωνα με το  ΠΟΠ  στο2014 υπάρχει βελτίωση κατά 193 εκατ. ευρώ, ίσο με το ποσό που είχε περιληφθεί στον πίνακα 3.4 σελ. 104 της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2015.

Κατά συνέπεια, εάν στο πρωτογενές αποτέλεσμα του 2014 (σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία) κατά ESA-2010 γίνουν οι παραπάνω τρείς προσαρμογές, τότε κατά Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής το πρωτογενές αποτέλεσμα περιορίζεται στο 0,3% του ΑΕΠ,  από 1,5% που ήταν ο στόχος. 

Υστέρηση Ταμειακών Εσόδων 2014 

Στο έτος 2014 στα ταμειακά καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού υπήρξε υστέρηση συνολικού ύψους 3.914 εκατ. Ευρώ (δελτίο εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού 12μήνου), εκ των οποίων 3.500 εκατ. ευρώ στα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού (Τ.Π) και 414 εκατ. ευρώ στα έσοδα του ΠΔΕ. Εάν στην υστέρηση των εσόδων του Τ.Π. , δεν υπολογισθούν τα έσοδα από ANFAs και  SMPs ύψους 1.886 εκατ. ευρώ, τότε η υστέρηση σε ταμειακή βάση περιορίζεται σε 2.026 εκατ. ευρώ.

ΝΔ: Τέλος Δεκεμβρίου τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν 2,57 δισ. ευρώ 

Μια διαφορετική εκδοχή υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ. Σε ανακοίνωσή του ο Κώστας καραγκούνης ανέφερε

Η αλήθεια είναι ότι την 31η Δεκεμβρίου του 2014, τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτους ήταν 2,574 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 400 εκατομμύρια πάνω από τα αντίστοιχα αποθέματα στο τέλος του 2013!

Νωρίτερα, πηγές της ΝΔ έκαναν λόγο για προπαγάνδα άνευ ορίων στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αμφισβητήσει το πρωτογενές πλεόνασμα που πέτυχε η κυβέρνηση Σαμαρά.

«Και αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, όπου τονίζεται ότι, σε δημοσιονομική βάση, πολλές κατηγορίες εσόδων και όχι δαπανών των 2 πρώτων μηνών του επόμενου έτους (δηλαδή του 2015), καταγράφονται στο προηγούμενο έτος (δηλαδή στο 2014). Άρα επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2014».

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν:

«Έτσι, σύμφωνα με τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 3,7 δισ. ευρώ το 11μηνο του 2014, ενώ έπεσε στα 2,2 δισ. ευρώ το 12μηνο του 2014, και διαμορφώθηκε μόλις στα 420 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2015».

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση υπολογίζει, με αυστηρή εφαρμογή των κανόνων της Eurostat, το πρωτογενές πλεόνασμα του 2014. Ανεξάρτητα από την ορθότητα των υπολογισμών, είναι επείγουσα ανάγκη η κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει δύο πράγματα:

Πρώτον, για την εκτέλεση κάθε ετήσιου προϋπολογισμού ιδιαίτερα κρίσιμος είναι ο Δεκέμβριος και οι δύο πρώτοι μήνες του επόμενου έτους που υπολογίζονται δημοσιονομικά στον προηγούμενο. Τι άλλαξε αλήθεια τον Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες; Μήπως άλλαξε κάτι πολιτικά;

Μήπως άλλαξε κάτι σε σχέση με προσδοκίες για κατάργηση φορολογικών υποχρεώσεων που καλλιέργησε συστηματικά η τότε αντιπολίτευση και νυν κυβέρνηση;

Δεύτερον, η μέθοδος υπολογισμού του Πρωτογενούς Πλεονάσματος που κάνει την κυβέρνηση να εμφανίζεται χαιρέκακη απέναντι στην προηγούμενη, είναι αυτή που θα βρει μπροστά της στις συζητήσεις για το δημοσιονομικό κενό και τις χρηματοδοτικές ανάγκες.

Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση των κκ. Τσίπρα / Καμμένου / Βαρουφάκη ότι δεν είναι αντιπολίτευση της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά κυβέρνηση με τεράστια ευθύνη για το τι συμβαίνει στη χώρα. Τώρα και στις προσεχείς εβδομάδες.