Δεν θα υπάρξει καμία αρνητική συνέπεια από την μεταφορά των διαθεσίμων ταμειακών υπολοίπων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος, επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Ο Βαγγέλης Αποστόλου τονίζει ότι δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στη διαδικασία και στους χρόνους πληρωμής των κάθε είδους ενισχύσεων στους Έλληνες αγρότες, σημειώνοντας ότι «αντιθέτως, μόνον οφέλη μπορεί να δημιουργήσει, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα θα αξιοποιηθούν κατά τρόπο αποδοτικότερο, με μεγαλύτερα δηλαδή επιτόκια, σε σχέση με σήμερα».

Στο έγγραφό του σημειώνει ότι σκοπός της υπουργικής απόφασης είναι η τήρηση των διαθεσίμων ταμειακών υπολοίπων του ΕΛΕΓΕΠ/ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν χρησιμοποιούνται άμεσα για πληρωμές δικαιούχων, σε έντοκο λογαριασμό εκτός του τραπεζικού ιδρύματος του Οργανισμού Πληρωμής, δηλαδή στην Τράπεζα της Ελλάδος​. 

Ο κ. Αποστόλου επισημαίνει εξάλλου ότι σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη χρησιμοποίησης των διαθεσίμων αυτών για πληρωμές δικαιούχων, η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από τον υπόλογο του λογαριασμού, να μεταφέρει όλο ή μέρος του ποσού άμεσα χωρίς καθυστέρηση (εντός δύο εργάσιμων ημερών) και χωρίς περαιτέρω όχληση, σε λογαριασμό/ους στην Τράπεζα του Οργανισμού Πληρωμών που έχει αναλάβει την τήρηση και ταμειακή διαχείριση του ΕΛΕΓΕΠ. Υπόλογος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, είναι ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης διαβεβαιώνει:

Επομένως, τα ποσά αυτά όταν και εφόσον θα είναι απαραίτητα για την πληρωμή δικαιούχων θα είναι άμεσα διαθέσιμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πληρωμές του Οργανισμού στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ είναι απολύτως εξασφαλισμένες και συνεχίζονται απρόσκοπτα σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η εν λόγω διαδικασία ουδόλως επηρεάζει την διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως οργανισμού πληρωμών.

Το σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή, σε απάντηση ερωτήσεων που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού, Ιωάννης Δριβελέγκας, Βασίλης Κεγκέρογλου, Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου, Κώστας Μπαργιώτας, Χάρης Θεοχάρης και Αντιγόνη Λυμπεράκη, όπου έκαναν λόγο κίνδυνο στην εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων έναντι των αγροτών.