Τροπολογία με την οποία οι κανονιστικοί όροι Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που έληξε ή καταγγέλθηκε, ισχύουν για ένα εξάμηνο από τη λήξη ή καταγγελία της, αντί για τρεις μήνες που ισχύει σήμερα, κατέθεσε ο Υπουργός Εργασίας στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Οι κανονιστικοί όροι της ΕΓΣΣΕ θα ισχύουν και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Πάνου Σκουρλέτη, με την τροπολογία «επεκτείνεται η παράταση της κανονιστικής ισχύος της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας στους έξι μήνες από τη λήξη της. Σε μια ούτως ή άλλως μεταβατική περίοδο επαναρρύθμισης του συνολικού θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογικής αυτονομίας, η προτεινόμενη ρύθμιση παρέχει επιπλέον χρόνο στους βασικούς κοινωνικούς εταίρους της χώρας να πραγματώσουν τον θεσμικό τους ρόλο ως των κοινωνικών παραγόντων που κατ΄ εξοχήν και κατά προτεραιότητα δύνανται να γνωρίζουν την υφιστάμενη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα».

Στην έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης αναφέρεται ότι, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη ο θεσμικός και κοινωνικός διάλογος για την αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση του συνολικού θεσμικού πλαισίου οργάνωσης της συλλογικής αυτονομίας, είναι αναγκαία η διασφάλιση της συνέχειας και επικαιροποίησης, ενός ελάχιστου πλαισίου επαγγελματικών ρυθμίσεων που θα παρέχει ένα στοιχειώδες πλέγμα κοινωνικής προστασίας, ως προς τους βασικούς, γενικά ισχύοντες όρους αμοιβής και εργασίας

Αναφέρεται, επίσης, ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παρέχεται στους βασικούς κοινωνικούς εταίρους ένα επαρκές χρονικό όριο διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επεξεργαστούν ένα βασικό πλέγμα κανονιστικών ρυθμίσεων, προσαρμοσμένο στις επιτακτικές σήμερα ανάγκες της κοινωνίας και τις ιδιαίτερες συνθήκες της εθνικής οικονομίας και αγοράς εργασίας.