Κατατέθηκε στη Βουλή, αργά το βράδυ της Τρίτης, με τη διαδικασία το κατεπείγοντος το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου, το νομοσχέδιο θα πάει την Πέμπτη στις συναρμόδιες επιτροπές Οικονομικών και Κοινωνικών υποθέσεων και την Παρασκευή θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια.

Στο νομοσχέδιο μπαίνουν όλα τα χρέη των πολιτών προς το Δημόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως την 1η Μαρτίου του 2015, ενώ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το ΤΑΙΠΕΔ και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Η ρύθμιση για τις 100 δόσεις

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι φορολογούμενοι να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν προς την εφορία με 2 έως και 100 δόσεις. Στη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν οι ενδιαφερόμενοι έως τις 26 Μαΐου ενώ ως τις 27 Απριλίου θα μπορούν να αξιοποιήσουν την ιδιαίτερα ευνοϊκή διάταξη που προβλέπει ότι όσο μέρος της αρχικής οφειλής εξοφληθεί άλλο τόσο από τις προσαυξήσεις διαγράφεται.

Έτσι προβλέπεται το εξής:

Για εφάπαξ εξόφληση της οφειλής διαγράφεται το σύνολο των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής:

 • από δύο έως και πέντε μηνιαίες δόσεις διαγραφή του 90% των προσαυξήσεων και των τόκων
 • από έξι έως και δέκα μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή από το 80% των προσαυξήσεων και των τόκων
 • από ένδεκα έως και είκοσι μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 75%.
 • από είκοσι μία έως και τριάντα μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 70%
 • από τριάντα μία έως και σαράντα μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 65%.
 • από σαράντα μία έως και πενήντα μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 60%
 • από πενήντα μία έως και εξήντα μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 55%
 • από εξήντα μία έως και εβδομήντα μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή από το 50%.
 • από εβδομήντα μία έως και ογδόντα μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 45%
 • από ογδόντα μία έως και ενενήντα μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 40%
 • από ενενήντα μία έως και εκατό μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 30%.

Εξάλλου όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο:

 • η ελάχιστη μηνιαία δόση μειώνεται από 50 ευρώ σήμερα σε 20 ευρώ
 • ο ετήσιος τόκος περιορίζεται από 5,6% σε 3%
 • η καθυστέρηση καταβολής μίας δόσης επιβαρύνεται με επιτόκιο 0,25% το μήνα
 • ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Καταργείται η εταιρεία «Παράκτιο Μέτωπο» συγχωνεύεται με το ΤΑΙΠΕΔ

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, καταργείται η εταιρεία «Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ», και η ακίνητη περιουσία της μεταβιβάζεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου.

Στόχος του Ταμείου που θα δημιουργηθεί έπειτα από την απορρόφηση της «Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ», είναι σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Τα έσοδα που θα προκύπτουν θα αξιοποιούνται για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής και της στήριξης των ασφαλιστικών ταμείων.

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο

Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση