Το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η οποία πρέπει να προχωρήσει, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Μιλώντας στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο Γιώργος Σταθάκης, υπογράμμισε ότι πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα θέματα που αφορούν κοινωνικές προτεραιότητες δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οποιοδήποτε πλαίσιο.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών θα καταλαμβάνει το σύνολο των προμηθειών του δημοσίου. Αναφερόμενος στην τροπολογία, με την οποία μετατίθεται για τις 31.12.2015 η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου για τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών, ο υπουργός εξήγησε ότι η τροπολογία κατατέθηκε επειδή το σύστημα δεν προλάβαινε να είναι έτοιμο την 1η Μαρτίου, διότι υπάρχουν νομοθετικά κενά που η κυβέρνηση πρέπει να καλύψει και διότι πρέπει να ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο νέα οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις.

Ο κ. Σταθάκης είπε επίσης ότι δεν έχουν ακόμη προετοιμαστεί όλοι οι φορείς του δημοσίου να ενταχθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα, ενώ χρειάζονται βελτιώσεις και αναβαθμίσεις στο σύστημα υποδοχής και διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες εισηγούμεθα μια αναβολή για πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, είπε.