Το μνημόνιο ζει και βασιλεύει και με την υπογραφή του υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη. 
 
Στα έγγραφα που εξασφάλισε το newpost σας παρουσιάζει αυτούσια τη συμφωνία-συμβόλαιο που υπέγραψε ο Γιάνης Βαρουφάκης στις 27 Φεβρουαρίου με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, συμφωνία στην οποία κατέληξαν μετά από τις διαπραγματεύσεις στα τρία Eurogroup στις 11-16 και 20 Φεβρουαρίου. 
 
Πρόκειται για το έγγραφο που υπογράφηκε μετά την παράταση που ζητήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση και την οποία ενέκρινε το eurogroup, για τέσσερις μήνες. Η παράταση αυτή οριστικοποιήθηκε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις 27 Φεβρουαρίου. Η παράταση όπως αναφέρεται επιτρέπει στις ελληνικές αρχές να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν, σε στενή συνεργασία με την Κομισιόν, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, μεταρρυθμίσεις που οδηγούν σε μια επιτυχημένη ολοκλήρωση της αξιολόγησης και να σχεδιάσουν τις περαιτέρω διευθετήσεις. 
 

Αυτή είναι η παράταση-μνημόνιο που υπέγραψε ο Γιάνης Βαρουφάκης 

 
Σύμφωνα λοιπόν με το έγγραφο που υπέγραψε ο Γιάνης Βαρουφάκης υπό τον τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης»(MFFA) πρόκειται για ένα νόμιμο συμβόλαιο μεταξύ του EFSF και της ελληνικής κυβέρνησης, της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΧΣ. 
 
«Η παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας στο πλαίσιο του MFFA εξαρτάται από την Ελλάδα και την τήρηση των μέτρων για τις μεταρρυθμίσεις, που καθορίζονται από το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), που συμφωνήθηκε μεταξύ Ελλάδος, Κομισιόν και ΕΚΤ
 
Το Μνημόνιο (MoU) είναι ξεχωριστό και αυτοτελές έγγραφο, που συνδέεται όμως με το MFFA-καθώς καμίας εκταμίευση δεν μπορεί να γίνει χωρίς της συμμόρφωση του Μνημονίου (MoU), που αξιολογείται από τα θεσμικά όργανα.
 
Η ελληνική «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης»(MFFA), αρχικά έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Όμως, στις 19 Δεκεμβρίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF Συμβούλιο αποφάσισε να χορηγήσει τεχνική παράταση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015. 
 
Στις 27 Φεβρουαρίου 2015, αποφάσισε να επεκτείνει την ελληνική σύμβαση κατά τέσσερις μήνες μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.
 
Επιπλέον , θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μνημόνιο (MoU) είναι ένα έγγραφο που ενημερώνονται συχνά , ενδεχομένως αντικατοπτρίζοντας νέες συνθήκες και την ανάγκη προσαρμογής του καταλόγου των μέτρων πολιτικής. Το μνημόνιο συμφωνίας ( σε αντίθεση με το MFFA ) δεν χρειάζεται παράταση διότι δεν έχει ημερομηνία λήξης».
 

Τι προβλέπει το MFFA

 
Επί της ουσίας πρόκειται για μια παράταση της Δανειακής Σύμβασης η οποία όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το μνημόνιο. Ξεκαθαρίζεται πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις και τα μέτρα του μνημονίου τότε δεν υπάρχουν περιθώρια χρηματοδότησης. 
 
Όπως φαίνεται και από το τελικό σχέδιο για την Τρίτη τροποποίηση της συμφωνίας που συντάχθηκε στις 23 Φεβρουαρίου πρόκειται για «τροποποίηση της Πρώτης Τροπολογίας της 12ης Δεκεμβρίου 2012 και της δεύτερης τροπολογίας με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου 2014. 
 
Επί της ουσίας αποδεικνύεται πως η τετράμηνη παράταση είναι συνέχεια της δίμηνης παράτασης του Δεκεμβρίου που πήρε η προηγούμενη κυβέρνηση.