Ερώτηση για το θέμα της αύξησης του ΦΠΑ σε ορισμένα ελληνικά νησιά, με αφορμή τις δηλώσεις της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών, Νάντιας Βαλαβάνη, κατέθεσε η Ελίζα Βόζεμπεργκ, μέλος της ειδικής ομάδας για θέματα τουρισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ επισημαίνει τον αρνητικό αντίκτυπο μιας τέτοιας ενέργειας στο ελληνικό τουριστικό προϊόν. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Στο πλαίσιο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συζητείται από την ελληνική κυβέρνηση το ενδεχόμενο κατάργησης των γεωγραφικών διαφοροποιήσεων στο ΦΠΑ για ορισμένα ελληνικά νησιά του Αιγαίου με έντονη τουριστική κίνηση. Το ευνοϊκό αυτό καθεστώς για τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας απορρέει από την κοινοτική Οδηγία 92/77/ΕΟΚ, που εξασφαλίζει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ κατά 30% από αυτούς που εφαρμόζονται στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ:

  • ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του νησιωτικού τουρισμού και των παραγομένων στα νησιά προϊόντων,
  • αποτελεί σημαντικό αντιστάθμισμα ως προς το αυξημένο κόστος της μεταφοράς εμπορευμάτων και πρώτων υλών στα νησιά,
  • αποτελεί σημαντικό μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών καθώς και κίνητρο για την παραμονή των κατοίκων σε αυτές τις περιοχές, και
  • τονώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών νησιωτικών περιοχών που επηρεάζονται από τον τουρισμό χαμηλού κόστους που αναπτύσσεται σε γειτονικές τρίτες χώρες, 

Eρωτάται η Επιτροπή:

1. Κατά πόσο μια τέτοια ενέργεια συμβαδίζει με τη στρατηγική της ΕΕ που αναγνωρίζει την ανάγκη για στήριξη και ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης με τη λήψη ειδικών μέτρων που λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη γεωγραφική τους θέση; 

2. Ποιος ο αντίκτυπος αυτού του μέτρου για το ελληνικό τουριστικό προϊόν αλλά και για τις επιχειρήσεις του κλάδου που δεν έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν αυτές τις αυξήσεις, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις;