«Μέχρι το ακραίο όριό τους» θα ασκήσει τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Ο κ. Παυλόπουλος εξέφρασε ετοιμότητα να λάβει όλες τις πρωτοβουλίες που θα μπορέσουν να στηρίξουν την προβολή των δίκαιων αιτημάτων της Ελλάδας σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την «έξοδο της οικονομίας της από αυτήν τη βαριά κρίση και, ιδίως, την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης που περνάει η Ελλάδα, γιατί περνάμε μια πραγματική ανθρωπιστική κρίση». 

Όπως ο ίδιος δήλωσε, από την Κύπρο όπου βρίσκεται, «θα λάβω τις ορθές πρωτοβουλίες εντός του πλαισίου του Συντάγματος και σε πλήρη συνεννόηση με την κυβέρνηση» προκειμένου να προωθηθούν θέματα που αφορούν την ελληνική οικονομία.

«Αλλά οι αρμοδιότητες του Προέδρου θα ασκηθούν μέχρι το ακραίο όριό τους για να μπορέσει ο προεδρικός θεσμός να είναι χρήσιμος και όχι απλώς να παραμένει με όρους πρωτοκόλλου», διευκρίνισε.