Πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το μνημόνιο θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοίνωση για το θέμα θα πραγματοποιήσει ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Χρήστος Μαντάς.