Σύσκεψη στο υπουργείο Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε με τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη και τους Περιφερειάρχες, με αντικείμενο τη χρήση των αδιάθετων κονδυλίων του ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τις περιφερειακές αρχές, το υπουργείο έχει ζητήσει από τις Περιφέρειες να επιστρέψουν στον προϋπολογισμό κονδύλια των ΠΕΠ (ΕΣΠΑ), που δεν είναι άμεσα απαιτητά για πληρωμές έργων. Πριν από τη σύσκεψη ανέφεραν, μάλιστα, ότι το 2015 είναι ο τελευταίος χρόνος εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-2013, αν δεν δοθεί παράταση, και συνεπώς θα πρέπει να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση των έργων και η πληρωμή τους ως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις το συνολικό ποσό που μπορεί να επιστραφεί μπορεί να φθάσει έως και 150 εκατ. ευρώ.