Την ανάγκη αλλαγής του πλαισίου λειτουργίας των Μέσων Ενημέρωσης, επισημαίνει η Πρόεδρος της Βουλής.

 Σεβασμό πρώτα από όλα του Πολίτη, ο οποίος φορολογείται χωρίς να εισπράττει την ενημέρωση που δικαιούται, ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, παραλαμβάνοντας την Έκθεση πεπραγμένων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης από τον Πρόεδρο της Αρχής Ιωάννη Λασκαρίδη. Η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε την ανάγκη ουσιαστικής θεσμοθέτησης ενός πλαισίου λειτουργίας των Μέσων Ενημέρωσης, που θα αντικατοπτρίζει τη Δημοκρατία, τη Διαφάνεια και την Ισονομία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Πρόεδρος ΕΣΡ, Ιωάννης Λασκαρίδης:

 Κυρία Πρόεδρε, σας παραδίδω την Έκθεση Πεπραγμένων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κατά το έτος 2014. Επισημαίνω ότι το σοβαρότερο πρόβλημα των Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, είναι η έλλειψη αδειών. Μόνο για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Νομού Αττικής, το ΕΣΡ έχει εκδώσει 35 άδειες. Όλοι οι σταθμοί εθνικής εμβέλειας λειτουργούν με δημοτικές αποφάσεις. Όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής εμβέλειας με μία διάταξη νόμου και είχαν υποβάλλει αίτηση έκδοσης αδειών. Όλοι οι περιφερειακοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί λειτουργούν με διάταξη νόμου από την 1/11/1999. Καταλαβαίνετε, ότι όλοι αυτοί οι σταθμοί λειτουργούν χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, που ορίζουν ότι πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο, μία συγκεκριμένη υποδομή λειτουργίας των σταθμών. Συγχρόνως, σας παραδίδω και την Έγκριση του 2014, που προσδιορίζει την ποσότητα, το ποσοστό προβολής των απόψεων των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και τα πρόσωπα που έχουν εμφανιστεί σε διάφορες εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Ορίστε η διεύθυνση, ορίστε και η πολιτική πολυφωνία.

Πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου:

Nα σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για την κατάθεση της Ετήσιας Έκθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης αλλά και της Έκθεσης για την πολιτική πολυφωνία. Όπως λέει ο νόμος, η Έκθεση αυτή κατατίθεται εντός του μηνός Μαρτίου του επόμενου έτους, για κάθε προηγούμενο έτος. Εσείς πράγματι, εντός του Μαρτίου ολοκληρώσατε την Έκθεσή σας, μας ειδοποιήσατε και ήδη σήμερα κάνουμε την επίσημη παραλαβή.

Να σας πω ότι η Βουλή, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και στον εγγυητικό ρόλο που έχει αυτή η Συνταγματική Ανεξάρτητη Αρχή για τη Δημοκρατία και τη Διαφάνεια στη λειτουργία των Μέσων Ενημέρωσης, αλλά και στην πρόσβαση των πολιτών στην πληροφόρηση, με αντικειμενικό και αχειραγώγητο τρόπο. Πρόσβαση, που συγκροτεί από μόνη της θεμελιώδες Δημοκρατικό Δικαίωμα.

Οι επισημάνσεις που κάνατε και αυτές που περιέχονται στην Έκθεση και που εν συνόψει μου εκθέσατε αμέσως προηγουμένως, αποτελούν χρήσιμο υλικό, το οποίο πρέπει να εξεταστεί και από την αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία θα σας προσκαλέσουμε πολύ σύντομα προκειμένου να υπάρξει μία ουσιαστική και ολοκληρωμένη ενημέρωση των μελών της Επιτροπής και της Βουλής.

Αποτελεί ταυτόχρονα υποχρέωση της Βουλής, να εγγυηθεί αφ’ ενός μεν ότι θα δοθεί ένα τέλος σε αυτήν την sui generis κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τις Ανεξάρτητες Αρχές, αφετέρου ότι θα υπάρξει ουσιαστική θεσμοθέτηση ενός πλαισίου λειτουργίας των Μέσων Ενημέρωσης, που θα αντικατοπτρίζει τη Δημοκρατία, τη Διαφάνεια, την Ισονομία και το σεβασμό πρώτα από όλα του πολίτη, ο οποίος φορολογείται, ο οποίος πληρώνει και για να έχει πρόσβαση στην ενημέρωση και δυστυχώς δεν εισπράττει αυτό που δικαιούται.

Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε εν εκτάσει και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Είναι πολύτιμη η εμπειρία που έχετε διαμορφώσει στην Αρχή, είναι πολύτιμα τα Πρακτικά και τα Πεπραγμένα του ΕΣΡ και νομίζω ότι είναι υποχρέωση της Βουλής να ακροαστεί, να ακούσει με προσοχή τα συμπεράσματά σας και συνολικά, θα έλεγα, τα συμπεράσματα της πολυετούς θητείας σας, προκειμένου οι λύσεις οι οποίες θα δοθούν, να είναι προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής εξυπηρέτησης του Δημοσίου Συμφέροντος, της Δημοκρατίας, της πολυφωνίας, της ελευθερίας λόγου και έκφρασης και της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στην Ενημέρωση.