Συνολικά 460 εκατ. ευρώ θα λάβει η Ελλάδα για τη Μετανάστευση, το Άσυλο, τα Εξωτερικά Σύνορα, την Εσωτερική Ασφάλεια και τις Εσωτερικές Υποθέσεις από τα συνολικά 9,2 δισ. ευρώ που θα δοθούν για την περίοδο 2014-2020, από την αρμόδια επιτροπή του Δημήτρη Αβραμόπουλου .

Η Ελλάδα θα λάβει το τρίτο σε ύψος μέγεθος ποσό, ύστερα από την Ιταλία και την Ισπανία. 

Πιο συγκεκριμένα η χώρα μας θα λάβει:  

  • Για τη Μετανάστευση, Άσυλο και Ένταξη θα λάβει 259,2 εκατ. ευρώ
  • Για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Συνόρων 166,8 εκατ. ευρώ
  • Για τον εξοπλισμό της FRONTEX 14 εκατ. ευρώ (1 πλοίο ακτοπλοΐας, και 1 μηχάνημα φωτοανίχνευσης), λόγω της συμμετοχής της χώρας μας στην ειδική δράση της FRONTEX.
  • Για την Εσωτερική Ασφάλεια, θα λάβει 20,5 εκατ. ευρώ

Είναι απαραίτητη η συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία και η εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής στους τομείς διαχείρισης των συνόρων, το Άσυλο και την επιστροφή των μεταναστών, ενώ υπάρχουν δεσμεύσεις από καταδικαστικές αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, που πρέπει να τηρηθούν.
 
Ο στόχος των ελληνικών αρχών πρέπει να είναι η πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων.

Ειδικότερα: 

  • Απορρόφηση των ποσών της προηγούμενης δημοσιονομικής περιόδου 2007-2014, προκειμένου να απορροφηθεί το ποσό των 90 εκατ. ευρώ, κατ’ εκτίμηση.
  • Επίσπευση έγκρισης των δύο εθνικών προγραμμάτων, ποσού 13 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή.

 
Πρέπει να σημειωθεί ότι σε προγράμματα και δράσεις, που διαχειρίζεται απευθείας η Επιτροπή, υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και άλλων φορέων (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, κ.λπ.), παρέχοντας έτσι δυνατότητα επιπλέον εισροής κοινοτικών κονδυλίων στη χώρα μας.