Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χουντής θα συμμετάσχει στην «Άτυπη Υπουργική Σύνοδο με τους Νότιους εταίρους για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας», που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη στις 13/4/2015.

Στην Άτυπη Σύνοδο θα γίνει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Υπουργών Κρατών Μελών της ΕΕ και χωρών της Μεσογείου, για την τρέχουσα αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Επιπλέον, θα συζητηθούν και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος όπως, η περιφερειακή σταθερότητα, η τρομοκρατία, η μετανάστευση και το ενεργειακό.