Χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επενδύουν στην πράσινη Ανάπτυξη και θα δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας υπερψήφισε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από πρόταση της ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μαρίας Σπυράκη.
 
Ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα έχει το γεγονός ότι στην σχετική έκθεση τονίζεται η ανάγκη ενθάρρυνσης ξένων επενδυτών, γεγονός όμως που δυσχεραίνουν τα γλωσσικά εμπόδια. Με βάση αυτό το σκεπτικό, υπερψηφίστηκε η πρόταση της κυρίας Σπυράκη για  τη χρήση της αγγλικής γλώσσας, επιπρόσθετα της επίσημης του κάθε κράτους-μέλους, σε όλο το φάσμα της διαδικασίας αιτήσεων για χρηματοδότηση των ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων, κάτι που αποτελεί και επίσημη πρόταση της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Τις  σχετικές τροπολογίες  η κυρία Σπυράκη τις ενέταξε στην εισήγηση του ΕΛΚ στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας  σε συνεργασία με τον βασικό εισηγητή Δρ. Paul Rubig.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχθηκε την επισήμανση της κ. Σπυράκη  ότι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην πραγματική οικονομία είναι πολύ σημαντικός και  γι’ αυτό θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησής τους. Αν και στην Έκθεση επισημαίνεται η σπουδαιότητα του ίδιου επιχειρηματικού κεφαλαίου αναγνωρίζονται οι δυσκολίες εύρεσής του. Ως εκ τούτου προτείνεται η ενίσχυση των ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων και μέσω του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.

Τέλος στην έκθεση επισημαίνεται η ανάγκη μετατροπής των περιβαλλοντικών προκλήσεων σε επιχειρηματικές ευκαιρίες και η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς  με απώτερο σκοπό την οικονομική πρόοδο με σεβασμό προς το περιβάλλον.