Διευκρινίσεις δίνει το Μαξίμου, σχετικά με την ΠΝΠ με την οποία μεταφέρονται υποχρεωτικά τα διαθέσιμα όμων των φορέων του δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας. 

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που προωθεί η κυβέρνηση, γίνεται υποχρεωτική η μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων του Δημοσίου σε ειδικό λογαριαμό της ΤτΕ, ενώ ξεκαθαρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν αφορά στα διαθέσιμα των ασφαλιστικών ταμείων.

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι να χρησιμοποιηθούν, αν χρειαστεί, για την έκδοση repos, δηλαδή τίτλων βραχυπρόθεσμου (έως 15 ημέρες) δανεισμού του κράτους.

Όπως αναφέρουν πηγές της κυβέρνησης, «αυτή η πρακτική ισχύει σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε η ρύθμιση αυτή αναφέρεται σε φορείς οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δίνει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να δανείζεται για μία χρονική περίοδο ως και 15 ημέρες ποσά τα οποία οι φορείς δεν έχουν ανάγκη».

Επισημαίνουν, παράλληλα, ότι με αυτό τον τρόπο οι φορείς εξασφαλίζουν πιο αποδοτική τοποθέτηση των ταμειακών τους διαθεσίμων, αφού τα επιτόκια των εμπορικών τραπεζών δεν ξεπερνούν το 1%, ενώ στην Τράπεζα της Ελλάδος η απόδοση είναι της τάξης του 2,5%. Το Μαξίμου υπενθυμίζει ότι «με πρόσφατη τροπολογία της κυβέρνησης, τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων είναι πλήρως εξασφαλισμένα με δικαίωμα αποζημίωσης από το Δημόσιο».

Τέλος, σημειώνουν ότι αρκετοί φορείς έχουν ήδη καταθέσει τα διαθέσιμά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. «Αυτοί, κάθε στιγμή που προκύπτει ανάγκη μπορούν να εκταμιεύουν τα ποσά που επιθυμούν, όπως έκανε η Αττικό Μετρό, η οποία εκταμίευσε πρόσφατα 150 εκατ. Ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος».