«Άλλο πολιτική και άλλο επιχειρήσεις» είναι το μήνυμα που έστειλε η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων των χωρών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία διεξάγεται στη Ρώμη. 

«Θα μιλήσω περί των διεθνών συμφωνιών και πώς αυτές συντάσσονται. Πολλές φορές βλέπουμε ότι όπως συμβαίνει και με τα γνωστά μνημόνια συνεργασίας, μας δίνουν την αίσθηση ότι δεν μιλάμε, πλέον, περί χωρών, μιλάμε για υπερεθνικές οργανώσεις, μιλάμε για εταιρείες, οι οποίες τελικά υπογράφουν και θα πρέπει κάθε φορά να θυμόμαστε ότι αυτοί που διαπραγματεύονται και αυτοί που καταλήγουν σε αυτές τις συμφωνίες, πολλές φορές δεν είναι τα κράτη μέλη αλλά είναι οργανισμοί και εταιρείες» ανέφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

«Πρέπει κάποτε αυτά τα δύο πράγματα να τα διαχωρίσουμε. Άρα, λοιπόν, όταν τελικά φτάνουμε και μιλάμε περί του μέλλοντος των Ευρωπαίων και το μέλλον της ΕΕ, νομίζω ότι τα εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να αναλάβουμε, επιτέλους, τον δημοκρατικό ρόλο που προβλέπεται, ήδη, από τα εθνικά Συντάγματα και φυσικά από τις ευρωπαϊκές Συνθήκες».

 «Θεωρώ, λοιπόν, ότι θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους εκείνους οι οποίοι διαπραγματεύονται, ότι οι χώρες μας δεν είναι εταιρείες, η ΕΕ δεν είναι μια εταιρεία για να υπογράφονται συμφωνίες και συνθήκες που αφορούν χώρες ή την ΕΕ ως μία εταιρεία» επέμεινε η πρόεδρος της Βουλής, σημειώνοντας πως αυτή είναι μία προβληματική στρατηγική, η οποία στο τέλος της ημέρας θέτει προβλήματα στους πολίτες και δημιουργεί επαχθείς κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης, όπως αυτές στις χώρες που έχουν θιγεί από μνημόνια συνεργασίας.