Ο διορισμός του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού ανακαλείται με απόφαση του υπουργού πολιτισμού

Συγκεκριμένα, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Πολιτισμού, Νίκου Ξυδάκη, που δημοιεύεται σήμερα στο ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/264, ανακαλείται ο διορισμός του Σωτήρη Χατζάκη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού θεάτρου, όπως, επίσης, ανακαλείται και ο διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου.