«Τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και η κυβέρνηση στο σύνολό της, έχουν απόλυτη συναίσθηση της σημασίας των ζητημάτων δεοντολογίας, και θα εξετάσουν με τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή, κάθε σχετικό θέμα που τίθεται υπό μορφή ερωτήσεως, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εφ όσον περιέχει συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα στοιχεία και δεν αναπαράγει συκοφαντικές επιθέσεις αποσκοπώντας στην καλλιέργεια φτηνών δημαγωγικών εντυπώσεων» απαντά εγγράφως ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς.

Η απάντηση αφορά σε ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης και Σίμος Κεδίκογλου, για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών της κυβέρνησης.

Στην ερώτηση που είχε κατατεθεί από τους δύο βουλευτές, η κυβέρνηση είχε κληθεί να απαντήσει και αν θεωρεί ότι ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει λειτουργήσει στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας.

Σε ότι αφορά τον κ. Κατρούγκαλο, ο υπουργός Επικρατείας υπενθυμίζει ότι έχει υποβάλει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση και παραπέμπει τους δύο βουλευτές στη δημόσια απάντησή του, για την οποία ο κ. Παππάς τονίζει ότι από την κυβέρνηση έχει κριθεί επαρκέστατη.

Ως προς την τήρηση της δεοντολογίας, ο κ. Παππάς τονίζει ότι «η παρούσα κυβέρνηση εμμένει ιδιαίτερα σε ζητήματα δεοντολογίας, ιδιαίτερα μετά τα αλλεπάλληλα θλιβερά φαινόμενα αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς που χαρακτήρισαν τις κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών και δηλητηρίασαν την πολιτική ζωή του τόπου».

Η παρούσα κυβέρνηση, υπογραμμίζει ο υπουργός Επικρατείας, «γνωρίζει ότι σε θέματα δεοντολογίας κρίνεται από τους πολίτες πολύ πιο αυστηρά, σε σχέση με τις προηγούμενες, καθώς η εντολή που έχει λάβει στις πρόσφατες εκλογές είναι, μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας των θεσμών και των λειτουργιών που σχετίζονται με την άσκηση της εξουσίας, από τα πλήγματα που δέχονται τα τελευταία χρόνια».

Στο έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον κ. Παππά, αναφέρεται, επίσης, ότι διακηρυγμένη πρόθεση της κυβέρνησης είναι η επιβολή κανόνων απόλυτης διαφάνειας, σε μια συνολικότερη προσπάθεια να αποκατασταθούν το κύρος και ο αυτοσεβασμός του πολιτικού συστήματος, που τόσο έχουν δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων κυβερνήσεων.