Γράφει ο Παναγιώτης Τζαννετάτος

Τροπολογία με την οποία «επικυρώνεται» η παροχή κρατικής επιχορήγησης στα κόμματα που συγκέντρωσαν στις ευρωεκλογές ποσοστό άνω του 1,5%, κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τον «εκδημοκρατισμό της Διοίκησης».

Συγκεκριμένα, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, εκ παραδρομής ο ισχύοντας νόμος  δεν έδινε επιχορήγηση σε αυτά τα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων, αντίθετα με ό,τι το θεσμικό πλαίσιο όριζε.

Έτσι στο 10% της επιχορήγησης που δίδεται στα κόμματα που μένουν εκτός Βουλής αλλά αγγίζουν το ποσοστό του 1,5% στην Επικράτεια, συμπεριλαμβάνονται και εκείνα που σημειώνουν αντίστοιχες επιδόσεις και στις ευρωεκλογές.

Ακόμα, από τις ρυθμίσεις αίρονται οι χρονικοί περιορισμοί που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σχετικά με την κατανομή του ποσού της κρατικής χρηματοδότησης που δικαιούται συνασπισμός, μεταξύ των κομμάτων που τον απαρτίζουν, ενώ επανακαθορίζεται και επιμηκύνεται για το τρέχον έτος, η προθεσμία για την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης που καθορίζει ποια κόμματα δικαιούνται κρατική χρηματοδότηση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους (όπως και τα ποσά), καθώς και τους δικαιούχους της τακτικής κρατικής επιχορήγησης.

Από τις προωθούμενες διατάξεις, επιπλέον χρήματα ή κατά άλλους τα χρήματα που δικαιούται, παίρνει ο ΛΑΟΣ που στις προηγούμενες ευρωεκλογές είχε συγκεντρώσει το 2,69% των ψήφων.