Ρυθμίσεις για ασφαλιστικά ζητήματα περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις επαναπροσλήψεις στη δημόσια διοίκηση.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • την κατάργηση του ειδικού λογαριασμού «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΕΒΖ» του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΤΑΥΒΕΖ).
  • την παράταση κάλυψης των ελλειμάτων των κλάδων Κύριας Σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) καθώς και κλάδων επικουρικής σύνταξης.
  • την ρύθμιση τρόπου εξόφλησης υπολοίπου οφειλής του ΕΤΕΑ προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.ΠΙ.Τ.).
  • την εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974) στα Ταμεία υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑ.
  • τις ρυθμίσεις για τη συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά ασφαλισμένων στον Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων.