Κατά πλειοψηφία αποφάσισε να εισηγηθεί την άρση ασυλίας του βουλευτή Ηλία Κασιδιάρη η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.  

Ως αιτιολογικό προέκυψε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια για την οποία υποβλήθηκε αίτημα άρσης ασυλίας, εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής.

Αντιθέτως, κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε να μην εισηγηθεί η άρση της ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Καραγκούνη.