Γράφει ο Παναγιώτης Τζαννετάτος

Τον κώδωνα του κινδύνου για την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, κρούει στην τριμηνιαία του έκθεση το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής.

Η έκθεση κάνει λόγο για εύθραυστες ισορροπίες και έντονες αβεβαιότητες που πρέπει να αποκατασταθούν προκειμένου να αποφευχθεί μια δραματική κατάσταση στην Ελλάδα. Αναγνωρίζοντας τα προβλήματα και τις ιδιαίτερες συνθήκες που προκύπτουν στην οικονομία από τη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση, το Γραφείο, εξετάζει συνολικά το ζήτημα και προτάσσει την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τους εταίρους προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για την ανάκαμψη.

«Αν η αβεβαιότητα που περιβάλλει την πολιτικοοικονομική συγκυρία παραταθεί, η κατάσταση θα επιδεινωθεί δραματικά», προειδοποιεί το Γραφείο.

Στην έκθεση αναγνωρίζεται πως μετά τις εκλογές ξεκίνησε ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων που έχει υποτροπιάσει τους δείκτες της οικονομίαας. « Το πρώτο τρίμηνο 2015 άρχισε με πολλές αβεβαιότητες ως προς τη μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Ο εκλογικός κύκλος και η παρατεταμένη αδυναμία συμφωνίας κυβέρνησης και θεσμών, η εκκρεμότητα γύρω από τη δημοσιονομική προσαρμογή και τις μεταρρυθμίσεις, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως είναι οι αμφιταλαντεύσεις σε ζητήματα έννομης τάξης (“rule of law”) και οι αντικρουόμενες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών σχετικά με το ενδεχόμενο συμφωνίας ή ρήξης, ενέτειναν την αβεβαιότητα, που με τη σειρά της προκάλεσε επενδυτική υστέρηση στην αγορά και σε συνδυασμό με αντιφατικά χαρακτηριστικά της πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης, είχε ως αποτέλεσμα, ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του 2014, την επιστροφή της οικονομίας σε υφεσιακή τροχιά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παραμονή στην Ευρωζώνη

Παράλληλα μέσα από τις σελίδες της έκθεσης, γίνεται σαφές ότι το ΓΠΚΒ τίθεται αναφανδόν υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Ωστόσο αναγνωρίζει ότι για την επίτευξη συμφωνίας με τους εταίρους απαιτείται προθυμία για συμβιβασμό και από τη δική τους πλευρά. « Κατά τη γνώμη του ΓΠΚΒ θα ήταν ιστορικό λάθος να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη την ώρα που η οικονομική πολιτική στην Ευρωζώνη αρχίζει να αλλάζει σε κατεύθυνση ευνοϊκή για την ίδια τη χώρα», αναφέρει και επισημαίνει πως η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν κατάφερε να εξέλθει από την «ομπρέλα» των επίσημων μηχανισμών στήριξης 

Χρέος- Δάνειο

Την ίδια ώρα η κατάσταση στο μέτωπο της αποπληρωμής των δόσεων που οφείλει η χώρα σε ΔΝΤ και ΕΕ χαρακτηρίζεται δύσκολη. Οι πιεστικές χρηματοδοτικές ανάγκες καθορίζονται στα 13 δις ευρώ ως τα τέλη του 2015, ποσό που αυξάνεται λόγω της ανάγκης αναχρηματοδότησης εντόκων γραμματειών.

«Αν ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις για μετά το 2015, η χώρα θα χρειασθεί πρόσθετη βοήθεια (= νέα δανειακή σύμβαση) ύψους € 20-30 δισ., μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα του χρέους. Αλλά και η βοήθεια αυτή θα δοθεί υπό όρους οικονομικής πολιτικής, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας», σημειώνει η έκθεση.

Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν προκρίνεται η λύση της χρεοκοπίας και της εξόδου της χώρας από το ευρώ, καθώς όπως επισημαίνεται, η φήμη της χώρας ως αξιόπιστου δανειολήπτη θα καταστρεφόταν, μαζί με την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές που θα γινόταν αδύνατη για πολλά χρόνια. Σε ένα τέτοιο σενάριο οι ιδιώτες δανειστές θα απαιτούσαν (λόγω ρητρών) άμεση αποπληρωμή και η Ελλάδα θα αδυνατούσε να ωφεληθεί από τους νέους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Υπογραμμίζει δε πως

«Το συμπέρασμα είναι ότι η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή από το να εξυπηρετεί κανονικά το χρέος της και προς το σκοπό αυτό χρειάζεται βοήθεια», καταλήγει.

Μεταρρυθμίσεις- Διαπραγμάτευση

Σε ό,τι αφορά δε το μέτωπο των μεταρρυθμίσεων, γίνεται λόγος για βαθιές τομές που θα έχουν τα χαρακτηριστικά μιας «μεταρρυθμιστικής επανάστασης», δηλαδή μιας «αλλαγής των συστημάτων κινήτρων και αντικινήτρων, των κανόνων του παιχνιδιού και των θεσμών που τους εφαρμόζουν».

Πάντως το ΓΠΚΒ αναγνωρίζει ότι αρκετά από τα ελληνικά αιτήματα για τις ιδιωτικοποιήσεις (όπως υπηρεσίες ύδρευσης και το δίκτυο ηλεκτρισμού) και τα εργασιακά, έχουν ισχυρή αιτιολόγηση.  Όμως επισημαίνει πως η κυβέρνηση δεν έχει αναδείξει μια σαφή στρατηγική για την επιστροφή στην ανάπτυξη, ούτε έλαβε μέτρα προς αυτή τη κατεύθυνση. «Κατά την εκτίμησή μας το μείζον ζήτημα της Ελληνικής οικονομίας είναι οι αγκυλώσεις που εμφανίζονται στις σχέσεις κράτους και αγοράς. Ο σύνθετος χαρακτήρας της ελληνικής «τραγωδίας» απαιτεί ριζοσπαστικές λύσεις με βάση τις διεθνείς εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές («best practices») και όχι με βάση παραδοχές που έχουν ιστορικά διαψευσθεί», αναφέρει με νόημα.   

Σε κάθε περίπτωση το Γραφείο λέει πως η συμφωνία της 20ης του Φλεβάρη έχει πολλά θετικά στοιχεία, όμως εκτιμά πως η μεταρρυθμιστική πτυχή της είναι ανεπαρκής και ότι πολλές από τις ιδέες που περιλαμβάνει (πχ. Δικαιοσύνη), είναι ατελείς και παραβλέπουν τόσο ιστορικές εμπειρίες όσο και ευρύτερες τάσεις που επικρατούν διεθνώς.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού