Καθήκοντα νέου γενικού γραμματέα  Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανέλαβε ο κ. Θωμάς Μαλούτας, καθηγητής Ανθρώπινης Γεωγραφίας και Θεματικής Χαρτογραφίας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Ο κ. Μαλούτας διετέλεσε επίσης διευθυντής και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και συντονιστής της Συνόδου των Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων και έχει μακρόχρονη πείρα από τη διεύθυνση σημαντικών εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, «η εμπειρία του τον καθιστά γνώστη του χώρου της έρευνας και του δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας -που αποτελεί το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό της- καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ως εκ τούτου, αποτελεί ενδεδειγμένο πρόσωπο για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της έρευνας, η οποία αδιαμφισβήτητα αποτελεί πυλώνα παιδείας και πολιτισμού, καθώς και μοχλό "έξυπνης" ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνίας όταν πλαισιώνεται από τις κατάλληλες πολιτικές. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί, επίσης, την έμφαση που θέλει να δώσει η νέα ηγεσία του υπουργείου στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών».