Θετικό χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ το γεγονός ότι η τριμερής Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου, συνεχίζεται πάνω στις ισχυρές βάσεις που είχαν δημιουργηθεί.

Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι έχει μεγάλη σημασία να τονίζεται ότι η τριμερής αυτή συνεργασία, διέπεται από τον απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, και δεν στρέφεται κατά καμίας άλλης χώρας της περιοχής.

«Ούτε όμως εξαρτάται από καμία άλλη χώρα της περιοχής καθώς η διεθνής έννομη τάξη δίνει απάντηση σε όλα τα σχετικά ζητήματα συμπεριλαμβανομένης και της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών και ιδίως της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ τα απώτερα όρια των οποίων έχουν προσδιορισθεί από την Ελλάδα με το νόμο 4001/2011», επισημαίνει.

«Από την άποψη αυτή οι διατυπώσεις της Διακήρυξης του Καΐρου, που αποτυπώνει τα συμπεράσματα της πρώτης τριμερούς συνάντησης κορυφής του Νοεμβρίου 2014 και απετέλεσε προϊόν ενδελεχούς προετοιμασίας των υπουργών εξωτερικών των τριών χωρών, είναι απολύτως ακριβείς» καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

TAGS