Ως «αυτονόητο ότι θα προτιμηθούν και θα επιλεγούν κατά κύριο λόγο ελληνικές εταιρίες για την κατασκευή του αγωγού TAP και των συναφών έργων» αναφέρει ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης στην επιστολή που απέστειλε στον κ. John Attrill, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Trans Adriatic Pipeline AG. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο κ. Λαφαζάνης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ.

'Οπως αναφέρει ο κ. Λαφαζάνης στην επιστολή του: 

«Η κατασκευή του αγωγού Trans Adriatic Pipeline (TAP) αποτελεί έργο ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή μας και την Ευρώπη.
Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο τμήμα του αγωγού θα υλοποιηθεί σε Ελληνικό έδαφος, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα προτιμήσετε και θα επιλέξετε, κατά κύριο λόγο, Ελληνικές εταιρίες τόσο για την κατασκευή του αγωγού και των συναφών έργων, όσο και για την προμήθεια των υλικών που απαιτούνται.

Εκτιμούμε ότι μία τέτοια σας επιλογή θα συμβάλλει στην αποδοχή του Έργου από τις τοπικές κοινωνίες και θα εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη και την θετική στάση της κοινωνίας απέναντί του».

Ο υπουργός ΠΑΠΕΝ προσθέτει, επίσης: 

«Δεν ζητάμε παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Θεωρούμε όμως ότι υπάρχουν πρόσφοροι τρόποι, μέσα και μέθοδοι έτσι ώστε Ελληνικές αξιόπιστες εταιρίες που έχουν κατάλληλη τεχνογνωσία, ικανότητες και εξοπλισμό, να συμμετάσχουν ουσιαστικά στην κατασκευή του έργου». 

Ο κ. Λαφαζάνης επισημαίνει, δε, ότι οι εκπρόσωποι της εταιρίας θα σεβαστούν τα όσα συνομολογήσαμε στο άρθρο 8 της σύμβασης σύμφωνα με το οποίο: «….. ο Επενδυτής του Έργου θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι κανόνες, οι διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης και καταλληλότητας (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών απαιτήσεων) που εφαρμόζει στις διαδικασίες ανάθεσης που διεξάγει για το σκοπό των δραστηριοτήτων του Έργου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την κατασκευή και τον εφοδιασμό των υλικών για τις Ελληνικές Εγκαταστάσεις, ενθαρρύνουν τη χρήση Ελληνικών εταιριών και εργατικού δυναμικού σε όλο το εύρος της αλυσίδας εφοδιασμού του Έργου με το να διασφαλίζει ότι δεν υφίσταται καμία διάκριση κατά των Ελληνικών εταιριών….». 

Η επιστολη καταλήγει:

«Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι από την πλευρά μας θα εξετάσουμε θετικά το ζήτημα του ΦΠΑ, το οποίο έχει προβληθεί ως πιθανό συγκριτικό μειονέκτημα στην επιλογή ελληνικών εταιριών, αν και οφείλουμε να πούμε ότι και από τη δική σας πλευρά χρειάζεται κατανόηση επί του θέματος».