Το ποσό των 600 εκατ. ευρώ φθάνουν μέχρι τώρα τα Ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία έχουν εκταμιευθεί στην τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία προέρχονται απο την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς της γενικής κυβέρνησης. 

Οπως τονίζει η σχετική ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου

«Από την εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (20/4/2015) έως χθες τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι:

Τοπική Αυτοδιοίκηση: 64,5 εκατ. ευρώ, Λοιποί Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης: 535,8 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, σύνολο: 600,3 εκατ. ευρώ».