Αισιόδοξος ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία με τους δανειστές εμφανίστηκε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.

Μιλώντας στο 11ο συνέδριο του ECR Hellas, ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι έχει καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος του κενού, μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων στις διαπραγματεύσεις της χώρας μας με τους δανειστές και ότι θα υπάρξει συμφωνία το συντομότερο δυνατό, η οποία θα επιτρέψει στην οικονομία να γυρίσει σε θετικό πρόσημο, πριν το τέλος του έτους,

Ο υπουργός είπε ότι ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολύ κρίσιμα θέματα στη διαπραγμάτευση, «αλλά ελπίζουμε και δουλεύουμε σταθερά στην ιδέα μιας συμφωνίας».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στους στόχους της κυβέρνησης, σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική:

  • Η διαμόρφωση μιας νέας σχέσης με τους εταίρους για την οικονομική πολιτική, ένα νέο πλαίσιο, που θα αντιστρέφει την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το νέο αυτό πλαίσιο αφενός δεν περιλαμβάνει πρόσθετα μέτρα λιτότητας και αφετέρου αξιοποιεί τις προοπτικές προς μιας αναπτυξιακή κατεύθυνση, αξιοποιεί μια δυναμική που ενυπάρχει στην ελληνική οικονομία.
  • Επίλυση συσσωρευμένων προβλημάτων, που αφορούν στη σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου, είτε αυτό αφορά τη φορολογία, είτε την περιβαλλοντική προστασία και την προστασία του καταναλωτή, καθώς ακόμη και το πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων. Απαιτείται μόνιμος χαρακτήρας των πλαισίων αυτών και σαφείς κανόνες που θα δημιουργούν την αναγκαία ισορροπία, ανάμεσα στα ώριμα αιτήματα μιας σύγχρρνης κοινωνίας και στα ισχυρά κίνητρα για την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας.
  • Εύρεση νέας ισορροπίας, ανάμεσα στην οικονομία και την κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς τα τελευταία χρόνια είναι τεράστιο το άνοιγμα της ψαλίδας.
  • «Θέλουμε οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη»,τόνισε ο κ. Σταθάκης και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τις θετικές πρωτοβουλίες που υπάρχουν στον κλάδο, ειδικά σε ό,τι αφορά την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

«Πρέπει να στηριχθούμε σε οικονομικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, να απεμπλακούμε από την ιδέα ότι η ανάπτυξη θα στηριχθεί σε φθηνό εργατικό δυναμικό. Άρα πρέπει να μεταστρέψουμε όλη την οικονομία σε αυτό, το οποίο είναι το μεγαλύτερό της πλεονέκτημα, το ανθρώπινο δυναμικό της και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι είναι και το μόνο, το οποίο μεταναστεύει στις μέρες μας: Υψηλού επιπέδου, υψηλών ικανοτήτων, υψηλών γνώσεων δυναμικό», κατέληξε.