Ερώτηση για τη νομιμότητα της φορολόγησης των κοινοτικών αγροτικών επιδοτήσεων κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ ρωτά την επιτροπή εάν θεωρεί νόμιμη, βάσει της ερυωπαϊκής νομοθεσίας τη φορολόγηση των αγροτικών επιδοτήσεων, επικαλούμενη τροπολογία της ελληνικής κυβέρνησης, στην οποία προβλέπεται φορολογική επιβάρυνση 13% σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ όσων ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Αναλυτικά η Ελίζα Βόζεμπεργκ τονίζει: 

Στο πλαίσιο τροποποίησης και συμπλήρωσης της ελληνικής νομοθεσίας περί φορολογίας εισοδήματος, κατατέθηκε πρόσφατα από την ελληνική κυβέρνηση τροπολογία, στην οποία προβλέπεται ότι το σύνολο των κοινοτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, θα συμπεριλαμβάνονται στον προσδιορισμό του ετήσιου φορολογητέου κέρδους και θα υπόκεινται σε φορολογική επιβάρυνση 13%, εφόσον ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ.

Δεδομένου ότι οι κοινοτικές ενισχύσεις, αφενός μεν καλύπτουν την απώλεια εισοδήματος των αγροτών λόγω της έκθεσής τους στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, αφετέρου δε συντελούν στην παραγωγική αναδιοργάνωσή τους και τους χρηματοδοτούν, ώστε να συνεχίσουν να καλλιεργούν υπό δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, που η τραπεζική χρηματοδότηση είναι πλέον σχεδόν ανύπαρκτη

Ερωτάται η Επιτροπή:

  • Θεωρεί νόμιμη, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τη φορολόγηση των αγροτικών επιδοτήσεων οποιουδήποτε ύψους;
  • Κρίνει ότι η ανωτέρω τροπολογία θίγει κατ’ ουσίαν την αποτελεσματικότητα και τους στόχους της Κοινής   Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ;
  • Η σημαντική αύξηση του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος των αγροτών, που θα επέλθει με την ενδεχόμενη εφαρμογή της παραπάνω νομοθετικής τροποποίησης, αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά και σε ποιό βαθμό τον όγκο της γεωργικής παραγωγής;