Ο πρώην αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ, Παναγιώτης Ρουμελιώτης αναλαμβάνει να διευρευνήσει τις δυνατότητες συμμετοχής της Ελλάδας στην τράπεζα των BRICS, όπως προέκυψε από τη συνάντηση μεταξύ του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Στη συνάντηση συζητήθηκε, συγκεκριμένα, η πρόθεση της κυβέρνησης να διερευνήσει τις δυνατότητες συμμετοχής της Ελλάδας στη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα των BRICS (New Development Bank) έπειτα τη σχετική πρόταση που υποβλήθηκε προς τη χώρα μας.

Για το θέμα αυτό, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης όρισε ως υπεύθυνο για την διερεύνηση των δυνατοτήτων αυτών τον Παναγιώτη Ρουμελιώτη.