Η νέα ευρωπαϊκή πολιτική για την μετανάστευση ανακοινώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και προβλέπει μεταξύ άλλων τριπλασιασμό των οικονομικών πόρων που προορίζονται για την Frontex και μετεγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χαμηλά ποσοστά ανεργίας

Τα μέτρα έχουν καθοριστική σημασία για την Ελλάδα, αφού μαζί με τις άλλες μεσογειακές χώρες είναι στην πρώτη γραμμή της υποδοχής των μεταναστευτικών κυμάτων.

Σημαντικό κέρδος για την Ελλάδα, είναι το μέτρο που ενέταξε στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Μετανάστευση, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και αφορά τη μετεγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών σε ευρωπαϊκές χώρες με χαμηλή ανεργία.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη αυτή, τα κριτήρια είναι: ο πληθυσμός και το συνολικό ΑΕΠ της χώρας, ο αριθμός των αιτήσεων για άσυλο και ο αριθμός των ατόμων που έχουν ήδη επανεγκατασταθεί, καθώς και ο δείκτης ανεργίας στη χώρα.

Το συγκεκριμένο μέτρο συμβάλλει καθοριστικά στη πιο δίκαιη διαχείριση του μεταναστευτικού από την Ευρώπη, καθώς θεμελιώνει για πρώτη φορά ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης που αναγνωρίζει τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν οι χώρες υποδοχής όπως η Ελλάδα, η οποία μαστίζεται από ύφεση και μεγάλα ποσοστά ανεργίας.