Συγκροτείται Ομάδα Έργο που θα συντάξει ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των ΕΛΤΑ, έπειτα από απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) το οποίο συνεδρίασε συνεδρίασε σήμερα, στο γραφείο του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, με αντικείμενο την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές των Ταχυδρομείων.

Στην Ομάδα θα συμμετέχει το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και το υπουργείο Οικονομικών.

Η Ομάδα Έργου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα, θα συντάξει ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των ΕΛΤΑ, με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητάς τους.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπόνησης του σχεδίου ανάπτυξης, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους.