«Τα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης θα ενισχυθούν με την αντικατάσταση των μνημονίων από ένα εθνικό, αναπτυξιακό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης» αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρης Στρατούλης με έγγραφό του στην Βουλή, στο οποίο αναφέρει ότι στην αποκατάσταση των τάξεων θα δοθεί προτεραιότητα στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Ο αναπληρωτής υπουργός ενημερώνει ότι η κυβέρνηση θα επαναφέρει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα την τριμερή χρηματοδότηση, με στόχο να ενισχυθεί η δημόσια χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, ενώ τονίζει ότι προβλέπεται αποκατάσταση του δημόσιου καθολικού - αναδιανεμητικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης με κατάργηση ή τροποποίηση διατάξεων όπου αυτό απαιτείται, με σεβασμό σε όλα τα θεμελιωμένα, σύμφωνα με το νόμο συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Όπως τονίζει ο κ. Στρατούλης: 

Η αποκατάσταση των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων θα γίνει σταδιακά με βάση τους ρυθμούς επανεκκίνησης και ανάκαμψης της οικονομίας με πρώτη προτεραιότητα τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογραμμίζει, επίσης, ότι «Τα έσοδα της κοινωνική ασφάλισης θα ενισχυθούν με την αντικατάσταση των μνημονίων από ένα εθνικό, αναπτυξιακό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης και με τη μείωση της ανεργίας, των οποίων η πραγματοποίηση θα επιδιωχθεί μέσω και έκτακτων προγραμμάτων απασχόλησης.

Το ίδιο θα συμβεί και με την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ μηνιαίως, την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τους αποτελεσματικότερους ελέγχους στην αγορά εργασίας, τον περιορισμό των ελαστικών και άτυπων μορφών εργασίας προς όφελος θέσεων εργασίας πλήρους και σταθερής εργασίας, τη δραστική μείωση της εισφοροδιαφυγής και την πάταξη της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας», αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός και ενημερώνει ότι «ταυτόχρονα η κυβέρνηση, για να ενισχυθεί η δημόσια χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, θα επαναφέρει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα την τριμερή χρηματοδότησή της και θα την ενισχύσει, ως μέτρο σταδιακής αποκατάστασης των λεηλατηθέντων από το καταστροφικό PSI αποθεματικών της, με συμπληρωματικούς δημόσιους πόρους, που δεν θα επιβαρύνουν τους φορολογούμενους και τους καταθέτες των τραπεζών».

Για τη σταδιακή αποκατάσταση των αποθεματικών της κοινωνικής ασφάλισης, θα σχηματιστεί αποθεματικό κεφάλαιο, αναφέρει επίσης ο κ. Στρατούλης, με χρηματοδότησή του από το Ταμείο Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο οποίο θα μεταφερθούν έσοδα του δημοσίου από τον φυσικό και ορυκτό πλούτο της χώρας και από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, μακριά και απέναντι από λογικές ιδιωτικοποιήσεων. Ταυτόχρονα, θα αξιοποιηθεί με ασφάλεια η κινητή και ακίνητη περιουσία των ασφαλιστικών Ταμείων.

Όπως, εξάλλου, αναφέρει ο κ. Στρατούλης, «η καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων των ασφαλιστικών φορέων, από την οποία και κατά κύριο λόγο διασφαλίζεται η καταβολή παροχών. Συνεπώς, οποιαδήποτε τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, εφόσον βέβαια κριθεί ότι είναι αναγκαία, απαιτεί ιδιαίτερη μελέτη».

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρεται και στο ζήτημα των εφάπαξ.

Σημειώνει ειδικότερα ότι «επειδή το υπουργείο έχει διαπιστώσει ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού των εφάπαξ παροχών οδηγεί σε μεγάλες μειώσεις τους και επιπλέον υπάρχει αδυναμία εφαρμογής της νέας τεχνικής βάσης στον υπολογισμό τους, το θέμα μελετάται και εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζονται αφενός τα ασφαλιστικά δικαιώματα των ασφαλισμένων και αφετέρου η οικονομική ισορροπία και βιωσιμότητα του συστήματος».
Όπως μάλιστα ενημερώνει ήδη έχει δρομολογηθεί η αναθεώρηση του μαθηματικού τύπου της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης με στόχο να μην επέλθουν περαιτέρω μειώσεις και έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα προκειμένου να προτείνει τις απαραίτητες διορθώσεις.