Με έγγραφό του στην Πρόεδρο της Βουλής, ο υπουργός ΠΑΠΕΝ Παναγιώτης Λαφαζάνης εισηγήθηκε για την κάλυψη των κενών θέσεων στο Δ.Σ της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, προτείνοντας τον Νικόλαο Μπουλαξη για την θέση του Προέδρου. 

Ο κ. Λαφαζάνης διατύπωσε τις προτάσεις του για την πλήρωση των κενών θέσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου Α’ και ενός μέλους της ΡΑΕ, με επιστολή που απέστειλε στην Πρόεδρο της Βουλής από την οποία και ζητεί να συγκληθεί η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να διατυπώσει γνώμη.
 

Με την επιστολή του, ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ εισηγείται να οριστούν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), οι:

 ·    Νικόλαος Μπουλαξής του Γεωργίου, ως Πρόεδρος,
·    Σωτήριος Μανωλκίδης του Κωνσταντίνου, ως Αντιπρόεδρος Α’, και
·    Νεκταρία Καρακατσάνη του Βάιου, ως Μέλος.

Οι τρεις υποψήφιοι έχουν βιογραφικά με σπουδές και εμπειρία στον τομέα της ενέργειας. Ο Νικόλαος Μπουλαξής είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, διδάκτορας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο κ. Σωτήρης Μανωλκίδης είναι δικηγόρος, διδάκτορας Δημοσίου Δικαίου και δεκαετή εμπειρία στην νομική υπηρεσία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ενώ η κα Νεκταρία Καρακατσάνη, διδάκτορας στην Οικονομία της Ενέργειας.