Την σύσταση ειδικής Επιτροπής της Βουλής για την υποστήριξη και προαγωγή του έκτακτου κοινοβουλευτικού έργου της τρέχουσας περιόδου και των αναγκών διεθνούς συνεργασίας και κοινοβουλευτικής διπλωματίας, αποφάσισε η Πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Έργο της Επιτροπής είναι «η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υποστήριξη του έκτακτου και αυξημένου κοινοβουλευτικού έργου, η συνεισφορά στις εργασίες των νέων επιτροπών της Βουλής, η προαγωγή της συνεργασίας της Βουλής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κοινοβούλια άλλων χωρών και άλλους διεθνείς οργανισμούς και η ενημέρωση των πολιτών για το, κατά τα άνω, έκτακτο κοινοβουλευτικό έργο». 

Την Επιτροπή συγκροτούν τα εξής μέλη:

  • Γεώργιο Θαλάσση του Κωνσταντίνου, ως πρόεδρο
  • Νικόλαο Ανέστη του Φωκίωνα, ως αντιπρόεδρο
  • Χαράλαμπο Ρωσσίδη του Ιωάννη, ως αντιπρόεδρο
  • Πέτρο Αρναούτη του Ανδρέα, ως μέλος
  • Νικόλαο Κορόβηλα του Παναγιώτη, ως μέλος
  • Δημήτριο Πολύμερο του Γεωργίου, ως μέλος