Αλλαγές στην οργανωτική δομή της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε ο πρόεδρός της, Αντώνης Σαμαράς.

«Η Νέα Δημοκρατία προχωρά στην ανασύνταξη της οργανωτικής της δομής, με την αξιοποίηση νέων ιδεών και καταξιωμένων προσώπων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο άνοιγμα της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς, τις τοπικές κοινωνίες και τους εργαζόμενους» αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Ειδικότερα, με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ορίζονται:

-Γραμματέας Οργανωτικού ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας.
-Γραμματέας Γυναικείων Θεμάτων η κα Μαρία Συρεγγέλα.
-Γραμματέας Μισθωτών και Επιστημονικών Φορέων ο κ. Δημήτρης Σιάχος.
-Γραμματέας Σχέσεων Κοινωνίας – Κόμματος η κα Μαρία Γιαλαμά.
-Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο κ. Δημήτρης Μαραβέλιας.
-Γραμματέας Συντονισμού των Τομέων Κοινοβουλευτικού Έργου ο κ. Γιώργος Λουλουδάκης.
-Συντονιστής Εκτελεστικής Γραμματείας και Πολιτικής Επιτροπής ο κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος.