Με το προεδρείο της ευρωομάδας της αριστεράς GUE/NGL θα συναντηθεί το μεσημέρι της Τρίτης ο Πρωθυπουργός.

Στην συνάντηση θα συμμετάσχουν οι : Gabriele Zimmer, Πρόεδρος GUE/NGL, ο Neoklis Sylikiotis, Αντιπρόεδρος GUE/NGL, η Malin Bjork, Αντιπρόεδρος GUE/NGL, η Maria D' Alimonte, Γενική Γραμματέας GUE/NGL και ο Δημήτρης Παπαδημούλης, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της GUE/NGL.