Από το βήμα του κοινοβουλίου της Πορτογαλίας, όπου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες, ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε ότι «είναι καιρός να αναγνωρίσουμε ότι θα πρέπει να δρούμε από κοινού στην Ευρώπη» για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων». 

Ο κ. Αβραμόπουλος σημείωσε ότι είναι βέβαιος ότι η Πορτογαλία, παρόλο που δεν αντιμετωπίζει τις ίδιες μεταναστευτικές πιέσεις που βιώνουν οι χώρες της Μεσογείου, αντιλαμβάνεται το μέγεθος των προκλήσεων, ενώ αναφερόμενος στην πρόταση της επανεγκατάστασης μεταναστών ανέφερε ότι «είναι ένας μηχανισμός έκτακτης ανάγκης που θα εφαρμόζεται και στο μέλλον, όταν θα προκύψουν παρόμοιες πιέσεις».

Για τα θέματα ασφάλειας, ο κ. Αβραμόπουλος υπογράμμισε ότι «τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί νέες και σύνθετες διασυνοριακές απειλές» οι οποίες «πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού».