Κατά 23% μειωμένη σε σχέση με την περίοδο 2011-2014 θα είναι η μισθολογική δαπάνη της Γενικής κυβέρνησης φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας.

Πρόκειται για στοιχεία που δόθηκαν σχετικά με την εξέλιξη του μισθολογικού κόστους της Γενικής Κυβέρνησης (ευρύτερος δημόσιος τομέας), αλλά και την μισθολογική δαπάνη της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία, Νοσοκομεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ Β΄ Βαθμού), για την περίοδο 2011-2014 και τις προβλέψεις για το 2015.

Οπως αναφέρουν τα στοιχεία:

Η μισθολογική δαπάνη το 2011 ανήλθε σε 19,641 δισ. ευρώ, το 2012 σε 17,471 δισ. ευρώ, το 2013 σε 15,646 δισ. ευρώ, το 2014 (βάσει προσωρινών πληρωμών) σε 15,783 δισ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις για το 2015 είναι στα 15,086 δισ. ευρώ.

Aπό αυτά προκύπτει ότι η ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο κάθε φορά έτος το 2012 ανήλθε σε -11% (σε σχέση με το 2011), το 2013 σε -10% (σε σχέση με το 2012), το 2014 σε 1% (σε σχέση με το 2013), το 2015 εκτιμάται μεταβολή -4% (σε σχέση με το 2014). Η ποσοστιαία σωρευτική μεταβολή (με έτος βάσης το 2011) είναι το 2012 σε -11%, το 2013 σε -20%, το 2014 σε -20%, το 2015, σύμφωνα με πρόβλεψη, σε -23%.

Η εξέλιξη της μισθολογικής δαπάνης Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία, Νοσοκομεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ Β΄ Βαθμού) έχει ως εξής: το 2011 ανήλθε σε 15 δισ. ευρώ, το 2012 σε 13,719 δισ. ευρώ, το 2013 σε 12,471 δισ. ευρώ, το 2014 (βάσει προσωρινών πληρωμών) σε 12,636 δισ. ευρώ, για το 2015 οι προβλέψεις είναι πως θα φθάσει στα 12,096 δισ. ευρώ.

 Η ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι το 2012 σε -9% (σε σχέση με το 2011), το 2013 είναι -9% (σε σχέση με το 2012), το 2014 είναι 1% (σε σχέση με το 2013) και το 2015 η πρόβλεψη είναι μεταβολή -4% (σε σχέση με το 2014).

Η ποσοστιαία σωρευτική μεταβολή (με έτος βάσης το 2011) είναι -9% το 2012, -17% το 2013, -16% το 2014, για το 2015 η πρόβλεψη είναι μεταβολή -19%.