Για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων στην Ελλάδα μίλησε μεταξύ άλλων στην 104η Γενική Διάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πάνος Σκουρλέτης.

Τη μείζονα πολιτική ευθύνη, να απευθύνεται στη Διάσκεψη ως εκπρόσωπος μίας χώρας που, ευρισκόμενη στη δίνη μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης -όχι μόνο με δική της ευθύνη- κλήθηκε να θέσει υπό αμφισβήτηση βασικούς θεσμικούς άξονες της προστασίας της εργασίας, που επί δεκαετίες είχε οικοδομήσει στη βάση και των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας επισήμανε και τόνισε ότι η ευθύνη αυτή ακόμη βαρύτερη.

«Καθώς απευθύνομαι στη Διάσκεψη ως εκπρόσωπος μίας νέας κυβέρνησης, που εξελέγη με την εντολή να αναμετρηθεί με την σοβούσα ακόμη οικονομική κρίση, αντιτασσόμενη στις πολιτικές ακραίας λιτότητας. Μίας κυβέρνησης, που προτάσσει την αντίληψη ότι η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, όχι μόνο δεν συνιστά εμπόδιο στη δημοσιονομική σταθερότητα και την παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλά αποτελεί απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για κάθε έννοια βιώσιμης ανάπτυξης».

Ο κ. Σκουρλέτης εργασίας, και υπό την πίεση των διεθνών αγορών, η Ελλάδα υποβλήθηκε στο πιο σκληρό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που γνώρισε ποτέ η ιστορία. Ένα πρόγραμμα που, βασισμένο στην οικονομικά αδιέξοδη και κοινωνικά βίαιη λογική μίας χωρίς προηγούμενο εσωτερικής υποτίμησης, μετέτρεψε την Ελλάδα σε πεδίο δοκιμής ενός οικονομικού μοντέλου, που αξιώνει ως όρο εφαρμογής την εκτεταμένη απορρύθμιση του θεσμικού πλαισίου προστασίας της εργασίας.

«Η δια νόμου κατάργηση ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22% (και 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών) σε επίπεδα κάτω από τα όρια της φτώχειας, η πλήρης αποδιάρθρωση του συστήματος συλλογικών συμβάσεων εργασίας και επίλυσης συλλογικών διαφορών (με αποτέλεσμα να καλύπτεται σήμερα μόλις το 1/5 των εργαζομένων από συλλογικές ρυθμίσεις και οι υπόλοιπες εργασιακές σχέσεις να ρυθμίζονται μόνο από ατομικές συμβάσεις),  όχι μόνο δεν συνέβαλαν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, αλλά επέφεραν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα" είπε ο υπουργός, επισημαίνοντας τη μείωση του ΑΕΠ κατά 23%, την εκτίναξη της ανεργίας από το 7,7% στο 27,5% (και ειδικά για τους νέους στο 58%), την αύξηση του κινδύνου φτώχειας από το 22% στο 34%, τη μείωση κατά το ήμισυ της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών και την υποχώρηση της ελληνικής οικονομίας στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας, από την 67η θέση στην παγκόσμια κατάταξη το 2008 στην 81η σήμερα».

«Η δημοκρατική εντολή του Ελληνικού λαού για μία ριζική ανακατεύθυνση του αναπτυξιακού μοντέλου και το κανονιστικό πλαίσιο προστασίας της εργασίας που θέτουν οι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας υποδεικνύουν σήμερα με τον πιο επιτακτικό τρόπο τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης» τόνισε ο Υπουργός, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση «προωθεί ήδη τη νομοθετική αποκατάσταση και αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίλυσης των συλλογικών διαφορών» και αυτό «δεν αποτελεί για εμάς αντικείμενο διαπραγμάτευσης».