Για τα «έξυπνα σύνορα» στην Ευρώπη με τη χρήση των νέων τεχνολογιών που προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αρχές του 2016, μίλησε σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια του ΕΚ ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

«Η σημερινή πραγματικότητα» εξήγησε, «είναι ότι τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείριση του αυξανόμενου αριθμού ταξιδιωτών στα σύνορα τους και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων, όπως καθορίζονται από τη Συνθήκη Σένγκεν. Βάσει εκτιμήσεων, οι συνοριακές διελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο από υπηκόους τρίτων χωρών, ανέρχονται στα διακόσια εκατομμύρια άτομα. Για την επόμενη δεκαετία, αναμένεται ότι οι διελεύσεις θα αυξηθούν κατά 50%. Τα σύνορα επομένως θα πρέπει να επωφεληθούν από την τεχνολογία» υπογράμμισε ο Επίτροπος και πρόσθεσε:

«Με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, το προτεινόμενο σύστημα «έξυπνα σύνορα» θα καταγράφει αυτόματα την είσοδο και την έξοδο υπηκόων τρίτων χωρών και θα υποστηρίζει τους συνοριοφύλακες στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Επίσης, τα "έξυπνα σύνορα" θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και στον εντοπισμό ατόμων που δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα εντός του χώρου Σένγκεν» ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, η προσβασιμότητα του συστήματος για τις διωκτικές αρχές, είναι ένα βασικό θέμα που θα πρέπει να μελετηθεί στην αξιολόγηση της αναθεωρημένης πρότασης (impact assessment).Οποιαδήποτε απόφαση για πρόσβαση των διωκτικών αρχών στο προτεινόμενο σύστημα "έξυπνων συνόρων", θα πρέπει να βασίζεται στην αποδεδειγμένη αναγκαιότητα και αναλογικότητα του μέτρου και ταυτόχρονα θα πρέπει να καθοριστούν αυστηρές και ουσιαστικές εγγυήσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων» κατέληξε ο Δ. Αβραμόπουλος.