Στη συνεδρίαση του της ΚΕΔΕ την επόμενη Τρίτη  θα παραστεί ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Τσιρώνης.

Έπειτα από την πρωτοβουλία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη και τη δημόσια πρόσκληση που απεύθυνε προς τον αναπληρωτή υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης , Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Γ. Τσιρώνη, προκειμένου να παραστεί στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ για να συζητηθεί το νέο εθνικό σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, ο τελευταίος αποδέχθηκε την πρόσκληση και θα παραστεί στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Τρίτη 16 Ιουνίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Από πλευράς ΚΕΔΕ θα τεθούν στη συζήτηση όλα τα ζητήματα που αφορούν το νέο ΕΣΔΑ, τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ, καθώς και μια σειρά από εκκρεμή θέματα που απασχολούν τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού , όπως

  • Η πληρωμή των προστίμων που έχουν ήδη επιβληθεί σε πολλούς μικρούς , κυρίως νησιωτικούς Δήμους, χωρίς οι ίδιοι να ευθύνονται για την αδυναμία τους να διαχειριστούν το πρόβλημα των απορριμμάτων.
  • Η ανάγκη να υπάρξει παράταση κατά ένα μήνα της δημόσιας διαβούλευσης
  • Η ενσωμάτωση στο νέο ΕΣΔΑ της ευρωπαϊκής εμπειρίας από πόλεις και χώρες που έχουν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα της διαχείρισης ΑΣΑ με βιώσιμα και κοινά αποδεκτά συστήματα.
  • Η ανάγκη να ληφθεί υπόψη στο νέο ΕΣΔΑ η υφιστάμενη κατάσταση , καθώς υπάρχουν έργα σε εξέλιξη, συμβάσεις ΣΔΙΤ και επιτυχημένα παραδείγματα στη διαχείριση ΑΣΑ σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.