Παρατείνεται για μισή ώρα η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Συγκεκριμένα, με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής παρατείνεται το πέρας της ψηφοφορίας για μισή ώρα (19:30 αντί 19:00)


TAGS