«Η δέσμη μέτρων που προτείνουν οι θεσμοί είναι ουσιαστική, ισορροπημένη και λογικότατη από οικονομική άποψη» ανέφερε σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αννίκα Μπράιντχαρ, ενώ αρνήθηκε ότι η Κομισιόν ζήτησε περικοπές συντάξεων. 

«Για να αποφευχθεί κάθε παρεξήγηση, η θέση ότι οι θεσμοί ζητούν να γίνουν περικοπές στις συντάξεις αποτελεί βασική παρερμηνεία των γεγονότων» υποστήριξε και τόνισε ότι οι προτάσεις των δανειστώ να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ελληνικού λαού, της κυβέρνησης αλλά και των 18 κρατών μελών, «τα οποία επίσης λογοδοτούν στα κοινοβούλια τους».

Ωστόσο, όπως είπε, το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα αποτελεί ένα από τα ακριβότερα τμήματα των δαπανών. «Είναι επίσης ένα από τα ακριβότερα στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος αποτελεί μέρος των απαιτήσεων» επεσήμανε, ζητώντας επί της ουσίας μείωση της εν λόγω δαπάνης!

Υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι «οι θεσμοί δεν ζητούν και δεν ζήτησαν περικοπή των συντάξεων», αλλά συμπλήρωσε ότι η μεταρρύθμιση αυτή αφορά στη «σταδιακή κατάργηση πρόωρης συνταξιοδότησης, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την άρση κινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση». «Η μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης έχει ως στόχο να καταστεί το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα οικονομικά βιώσιμο και αποτελεσματικό, με τη συγχώνευση των διαφορετικών υφιστάμενων καθεστώτων».

Περικοπές 1,8 δισ. ευρώ από το συνταξιοδοτικό

«Οι θεσμοί, σύμφωνα με την κοινή τους αξιολόγηση, συμπέραναν ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος θα έπρεπε να αποφέρει περίπου 1% του ΑΕΠ ετησίως» ανέφερε στη συνέχεια η κυρία Μπράιντχαρτ, πράγμα που σημαίνει ότι οι δανειστές ζήτησαν περιστολή δαπανών από το συνταξιοδοτικό, ύψους 1,8 δισ. ευρώ ανά έτος. 

Όπως είπε, η πρόταση των ελληνικών αρχών αντιστοιχούσε σε 71 εκατ. ευρώ το 2016. Ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 0,04 % του ΑΕΠ. λέγοντας ότι «εναπόκειται στην κυβέρνηση να προτείνει την καλύτερη λύση, υπό την προϋπόθεση ότι οι αριθμοί δεν αφήνουν κενά».

 

 

Αναλυτικά οι δηλώσεις της εκπροσώπου της Κοσμιιόν:

Για τους μισθούς

Τα ίδια ισχύουν και εδώ. Είναι ανακριβές ότι οι θεσμοί ζητούν νέες μειώσεις μισθών. Ζητούν τον εκσυγχρονισμό του μισθολογίου στο δημόσιο τομέα με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο και τη διατήρηση των μισθολογικών πρακτικών στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και λαμβάνοντας επίσης υπόψη το πολύ υψηλό επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα. Αυτό δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη περικοπές μισθών, αλλά μάλλον ότι οι μισθοί θα πρέπει να αυξάνονται παράλληλα με την παραγωγικότητα και τις ανάγκες ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Όπως έχει δηλώσει πολλές φορές ήδη ο Πρόεδρος Γιούνκερ, η πρόταση ανοίγει επίσης το δρόμο για τον εκσυγχρονισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται σωστά με τη συμμετοχή ανεξάρτητων φορέων και διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και η ΔΟΕ.

​Για τους συντελεστές ΦΠΑ

Η Ελλάδα έχει ένα εξαιρετικά κατακερματισμένο σύστημα ΦΠΑ και όλοι συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο και χρήσιμο να βελτιωθεί η είσπραξη του ΦΠΑ. Οι αρχές έχουν προτείνει σημαντική διεύρυνση της φορολογικής βάσης με τυπικό συντελεστή 23 τοις εκατό. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προστασίας του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος, οι αρχές έχουν επίσης προτείνει μειωμένο συντελεστή, που θα καλύπτει περιορισμένο αριθμό εμπορευμάτων, καθώς και έναν εξαιρετικά μειωμένο συντελεστή ύψους 6 % σε έναν πολύ μικρό αριθμό ειδών. Οι θεσμοί έχουν καταστήσει σαφές ότι υπάρχει πεδίο συζήτησης επί των προτάσεων των αρχών υπό την προϋπόθεση ότι το πακέτο δεν αφήνει κενά. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προώθηση της ισότιμης αντιμετώπισης, η μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης να εξορθολογίσει τις εξαιρέσεις, και να συμβάλλει στην καταπολέμηση της απάτης και την αύξηση της συμμόρφωσης. Πρόκειται για μια δίκαια και προοδευτική δέσμη μέτρων.

Δημοσιονομικοί στόχοι και πλεονάσματα

Υπάρχουν πέντε κύριοι πυλώνες:

  • Μια σημαντική και αξιόπιστη δημοσιονομική προσαρμογή: η Ελλάδα θα δεσμευόταν να επιτύχει στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 2 % του ΑΕΠ το 2016 που να ανέλθει σε 3,5 % του ΑΕΠ το 2018.
  • Σημαντικά μέτρα για τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης (για παράδειγμα μέσω της ίδρυσης μιας ανεξάρτητης φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, καθώς και μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής).
  • Συντονισμένη προσπάθεια ενίσχυσης της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος (για παράδειγμα, μέσω στρατηγικής για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων).
  • Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που να ενισχύουν την ανάπτυξη, για παράδειγμα με τη διατήρηση της προόδου στην αγορά εργασίας και την προώθηση της μείωσης των τιμών με μεγαλύτερο άνοιγμα των αγορών προϊόντων.
  • Εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα, μεταξύ άλλων και μέσω της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Όλα αυτά τα μέτρα συνάδουν με την δήλωση του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου και έχουν συζητηθεί εκτενώς στο πλαίσιο της ομάδας των Βρυξελλών.
 
Οι δημοσιονομικοί στόχοι για το 2015 έχουν ήδη αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεσμεύσεις. Απαιτείται τώρα πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα 1 % του ΑΕΠ, το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον στόχο του προγράμματος για 3 % του ΑΕΠ. Η μείωση είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερη από αυτήν που μπορεί να αποδοθεί στην επίδραση του οικονομικού κύκλου, όπως είχε συμφωνηθεί στο Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου.

Το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλεόνασμα αναθεωρήθηκε επίσης προς τα κάτω από 4,5% του ΑΕΠ σε 3,5 % του ΑΕΠ. Αυτό αποτελεί σημαντική παραχώρηση. Επίσης, η προθεσμία για την υλοποίησή του στόχου αυτού αναβλήθηκε κατά δύο έτη μέχρι το 2018.
Οι στόχοι του προϋπολογισμού ενσωματώνουν επιπλέον τα ανθρωπιστικά μέτρα που εγκρίθηκαν το Φεβρουάριο του 2015. Επίσης, υποστηρίζουν σθεναρά την ανάπτυξη ενός καθεστώτος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος το 2016 για την προστασία των πλέον ευάλωτων.
 
Μέχρι σήμερα, οι ελληνικές αρχές συμφωνούν με τους εν λόγω στόχους. Το ερώτημα είναι πόσο αξιόπιστες είναι οι δεσμεύσεις για την υλοποίησή τους.