Καμία μείωση σε κύριες και επικουρικές συντάξεις δεν πρόκειται να συμβεί διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιώργος Ρωμανιάς

Μιλώντας στον Γιώργο Παπαδάκη είπε σχετικά με τις προστάσεις των δανειστών πως ζητούν ο αγρότης να γίνει ελεύθερος επαγγελματίας.