Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ράνια Αντωνοπούλου, η οποία συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στις εργασίες της Συνόδου, που διεξάγεται σήμερα και αύριο, θα παρουσιαστούν οι συστάσεις προς τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας και των υψηλών ποσοστών ανεργίας στους νέους, αλλά και οι συστάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού.

Ειδικότερα, θα συζητηθούν οι πολιτικές για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη στήριξη και την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας.