Στην Ολομέλεια της Βουλής εισήχθη σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά ρυθμίσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Από την πλευρά τους, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψήφισαν επί της αρχής το νομοσχέδιο.

Όπως αποφασίστηκε στη Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής, η συζήτηση θα ολοκληρωθεί σε δύο και, αν χρειαστεί, σε τρεις συνεδριάσεις.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αλλαγές στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ενσωμάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τροποποιήσεις στο Μεταναστευτικό Κώδικα.