Παρατείνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής διαβούλευσης του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, λόγω μεγάλης συμμετοχής.

Έτσι, αντί η διαβούλευση του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» ήταν να ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 26/6, θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 29/6, στις 09:00.